2018/2019 - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści

Wybory do samorządu uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.  27 września w lokalu wyborczym zorganizowanym w holu szkoły każdy uczeń mógł oddać swój głos na karcie wyborczej. Spośród oddanych prawidłowo głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie Uczniowskim następujące funkcje:

Kamil Gibas- przewodniczący SU
Paweł Rozesłański- zastępca przewodniczącego SU
Oliwia Chróścicka- skarbnik SU

Nad prawidłowym  przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim, którzy otrzymali poparcie wyborców gratulujemy.

E. Grygowska, R. Langner, M. Różalski

Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
Osina 54, 72-221 Osina
sekretariat@sposina.pl
+48 91 39 103 80
Wróć do spisu treści