projekt
Czwarta edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „ Dzieci uczą rodziców” ogłoszonej przez Centrum Rozwoju Lokalnego już za nami. Celem przeprowadzonej akcji było zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym świecie. Comiesięczne lekcje obejmowały tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Akcja objęta była honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Finałem przeprowadzonych działań było otrzymanie przez szkołę Certyfikatu potwierdzającego udział w akcji.

Koordynator projektu Renata Jarema