Sprzątanie Świata
W piątek 15 września 2023 r. uczniowie klas I-III z wychowawczyniami wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2023” która jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Celem tegorocznej edycji „Sprzątanie świata - Polska 2023”, było ukazanie wyjątkowości akcji, która łączy ponad pokoleniami i podziałami.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

Wychowawczynie klas I- III