Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ
Uczniowie klasy 1a w bieżącym tygodniu realizując blok tematyczny „Poznajemy ciekawe zawody” wybrali się w czwartek, 09 maja pod opieką wychowawczyni do OSP w Osinie. Zawód strażaka poznali na zajęciach, głównie na podstawie opowiadania Czesława Janczarskiego pt. „ Jak Wojtek został strażakiem", jednak nie ma nic lepszego jak nauczanie przez doświadczanie. Na miejscu uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaków to nie tylko gaszenie pożarów, to zabezpieczanie miejsc wypadków, akcje ratunkowe i wszystkie inne, które wymagają użycia specjalistycznego sprzętu. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poczuć się jak prawdziwi strażacy – przymierzali strażackie uniformy, wykonywali różnorakie zadania, a nawet mogli obejrzeć z bliska wozy strażackie i sprzęt pożarniczy. Podczas rozmowy z Panami Strażakami uczniowie dowiedzieli się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nich w domu , w szkole, w najbliższym otoczeniu. Panowie Strażacy uświadomili dzieciom, że nie wolno bawić się zapałkami , zapalniczką czy urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu; powiedzieli co zrobić jeśli zauważymy pożar i jak powiadomić straż pożarną (była to świetna okazja, by utrwalić znajomość numerów alarmowych) , a także jak zachować się w razie pożaru. Przy remizie strażackiej odbył się także pokaz gaszenia mini pożaru oraz krótkie warsztaty z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panom Strażakom za cenną lekcję, za poświęcony czas, cierpliwość, a przede wszystkim za czuwanie nad bezpieczeństwem i pomoc innym!

Kamila Wójcik