Wycieczka 2a i 3a
13 maja 2024 r. uczniowie klas 2a i 3 a uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami komunalnymi w Słajsinie. To tutaj trafiają nasze odpady po wyrzuceniu ich do pojemników na śmieci i kontenery z segregowanymi odpadami. Warsztaty miały na celu przybliżyć uczniom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną środowiska, a w szczególności zasady prawidłowej segregacji odpadów. Podczas warsztatów uczniowie zapoznawali się z wiedzą teoretyczną dotyczącą segregacji a po wykładach mogli wykorzystać wiadomości podczas praktycznego segregowania śmieci. Uczniowie obejrzeli z zewnątrz ogromną halę, w której już automatycznie sortowane są odpady i kierowane do pojemników.
Końcowy etap, to prasowanie w kostki poszczególnych rodzajów odpadów. Była to bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka.
Dziękujemy Paniom z CZG za przeprowadzenie edukacyjnych warsztatów oraz Pani Wiesi za pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami.

 

Ewa Grygowska

Katarzyna Paczkowska