podziękowanie
Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w siódmej lekcji pt. „ Zwierzęta domowe” zrealizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „ Dzieci uczą rodziców”. Celem przeprowadzonej lekcji było zwiększenie świadomości na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi. Dziękuję uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Koordynator projektu Renata Jarema