UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  KLASY PIERWSZEJ "ZABAWA W MAGA"

Dnia 29 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Osinie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów z klasy pierwszej na czytelnika biblioteki szkolnej.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania i zainteresowań czytelniczych.


Nauczyciel bibliotekarz pani Wiesia Staszak w stroju czarodzieja wprowadziła uczniów w atmosferę zabawy i magii. Za pomocą specjalnego zaklęcia pierwszoklasiści rozruszali się przy tańcu arabskiej muzyki. A następnie w ciszy i skupieniu wysłuchali magicznej opowieści o pewnym magu, czarodzieju, który nazywał się Abrakabra. Zadaniem pierwszaków było ułożenie po kolei ilustracji a następnie dopasowanie  odpowiednich  zdań pod ilustracjami. Kolejne zadanie z jakim musieli się zmierzyć pierwszoklasiści to zabawa słowem, czyli jako mali czarodzieje musieli ułożyć listę skojarzeń do nowo poznanych wyrazów np.: sułtan, turban, pałac. Następnie losując kolorowe karteczki z sylabami układali własne zaklęcia, które potem wypowiedziały na głos. Po takim magicznym wprowadzeniu, skupione i poważne uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i zakładkę do książki oraz postawił ,,paluszkową pieczątkę” przy swoim nazwisku na pamiątkowej liście. Na koniec pani dyrektor Tatiana Olbert i dwóch uczniów uroczyście przecięli wstęgę i oficjalnie otworzyli drzwi do biblioteki szkolnej. Naszym najmłodszym czytelnikom życzę ciekawych i magicznych przygód w świecie książek. Niech ten świat rozwija Waszą wyobraźnię, ciekawość i umiejętności.

Wiesława Staszak