Barwy Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej – rozdanie nagród w szkole

wicedyrektor Renata Langner,
Andrzej Królewicz