Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historyczno- Plastycznego „Ku niepodległej- Polska droga do wolności 1795-1918” w naszej szkole!

 Ku niepodległej
W październiku tego roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach ogłosiła Wojewódzki Konkurs Historyczno-Plastyczny, pt.: „Ku Niepodległej – polska droga do wolności 1795 – 1918”, pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, jak również rozwijanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, a także kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i symboli narodowych oraz chronienie przez zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do komisji konkursowej wpłynęło ponad 200 prac z całego województwa, spośród których jury wybrało laureatów, wśród których są uczniowie naszej szkoły.

W kategorii: BOHATER WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI:

I miejsce uzyskał MIŁOSZ TOBOLSKI  z klasy 5a,

a III miejsce w tej samej kategorii zdobyła DARIA MAJKA również z klasy 5a.

Szkolnym opiekunem Uczniów była pani Dorota Andrzejewska.

Natomiast w kategorii SYMBOL NARODOWY

III miejsce uzyskał TOMASZ WALKARZ  z klasy 6a, którego szkolnym opiekunem była p. Joanna Górczewska- Rudnicka

W ubiegłym tygodniu odbyło się wręczenie nagród i dyplomów przesłanych przez organizatorów konkursu. Gratulujemy laureatom!!!

Dorota Andrzejewska

Joanna Górczewska- Rudnicka