Aktualności - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści

Warsztaty edukacyjne w Lipiu

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
Warsztaty edukacyjne w Lipiu

W dniach 09.01.2020r. – 10.01.2020r. uczniowie klasy 2a, 3a i 4a wzięli udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Program dwudniowych warsztatów był bardzo bogaty, obejmował min.

1) Warsztaty tematyczne:
• STOP kłusownictwu! - spotkanie z instytucjami walczącymi z kłusownictwem: przedstawicielem Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej.
• Bioróżnorodność - jak ją chronić? Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Dlaczego w drastycznym tempie uszczuplają się populacje wielu gatunków ryb? Które gatunki są liczne, a które stają się zagrożonymi?
2) Warsztaty plenerowe:
• Wpływ zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska na różnorodność gatunkową i przetrwanie gatunków wodnych. Pobór próbek do badań laboratoryjnych z okolicznych dopływów Parsęty.
3) Zajęcia w laboratorium:
• Fascynujący świat w skali mikro, analiza pobranych próbek , badanie jakości wody, jej natlenienia i stopnia zanieczyszczenia.
4) Sala bioróżnorodności:
• Czynniki wpływające na utratę bioróżnorodności rzek województwa zachodniopomorskiego.
• Gry i zabawy ekologiczne.
• Zajęcia plastyczne.

Warsztaty z całą pewnością przyczyniły się do pogłębienia wiedzy uczniów, były też okazją do integracji klas oraz pouczającą lekcją przyrody. Wszyscy wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę. Warto wspomnieć, iż każdy uczestnik warsztatów otrzymał pakiet edukacyjny i fajną koszulkę na pamiątkę.

Kamila Wójcik, Katarzyna Paczkowska, Wiesława Staszak, Wanda Trojanowska.
Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
Osina 54, 72-221 Osina
sekretariat@sposina.pl
+48 91 39 103 80
Wróć do spisu treści