PROJEKT RPO WZ 8.5

PROJEKT RPO WZ 8.5 

Tytuł: Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy

Krótki opis projektu
Zakres projektu obejmuje następujące działania w okresie IX.2017-XII.2018 :
Zadanie 1. Utworzenia szkolnego punktu kariery- efektywny program doradztwa edukacyjno-zawodowego
W ramach zadania:
-Utworzenie Szkolnego Punktu Kariery – wyposażenie w niezbędny sprzęt multimedialny a także meble oraz materiały dydaktyczne- książki, broszury i programy.
-doradztwo indywidualne i grupowe -zatrudnienie na pełny etat doradcy zawodowego 20 godzin dydaktycznych
Zgodnie z założeniem projektu 240 uczniów, w tym 112 K z Zespołu Szkół Publicznych (ZSP) w tym SP i Gimnazjum w Osinie weźmie udział w zajęciach grupowych w podziale: 20 grup x 4h=80h oraz po 2 h zajęć indywidualnych (tj. 240 ucz x2 h=480 h) z doradcą zawodowym.
-Organizacja 9 wyjazdów do Parków Przemysłowych dla uczniów klasy V-VII szkoły podstawowej oraz II i III Gimnazjum.
-Organizacja 3 spotkań z pracodawcami i przedstawicielami różnych zawodów, nauczycielami szkół zawodowych. Spotkania będą organizowane w szkole.
-Zawodowe walentynki -IMPREZA ŚRODOWISKOWA. We wrześniu 2017 nauczyciel wspólnie z rodzicami wybierze zawód, który każda klasa GIM i V-VII SP zaprezentuje 09 lutego 2018. Każda klasa w swojej Sali prezentuje wszystko co związane jest z tym zawodem ( informacje, występ artystyczny, poczęstunek, warsztaty, rozmowy z przedstawicielami tego zawodu, pogadanki, itp.) Impreza odbywa się po południu, również dla wszystkich mieszkańców Gminy Osina. Na koniec wybór przez komisje w składzie Wójt, Kierownik projektu oraz przewodniczący Rady Rodziców trzech najlepszych prezentacji-przyznanie nagród.

Zadanie 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Dwa szkolenia dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każde szkolenie jednodniowe, 6-godzinne, dla całej Rady Pedagogicznej – 35 osób. 29 K i 6M
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

Cele i rezultaty projektu
Cel: Wzrost do XII.2018 r. kompetencji kluczowych u 240 uczniów w tym 112 K w ZSP w Osinie oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez zapewnienie kompleksowych usług doradztwa zawodowego oraz wyposażenie 35 nauczycieli w umiejętności z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
-wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
-wzrost kompetencji nauczycieli do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
-wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel główny projektu przyczynia się do realizacji następujących celów rozwojowych wyznaczonych dla obszaru KS:
-wyrównywanie szans i zmniejszenie dysproporcji społecznych zwłaszcza edukacyjnych,
-zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu na rzecz zwiększenia szans ich przyszłego zatrudnienia.
Rezultaty:
– zbadanie preferencji zawodowych 240 uczniów w tym 112K (IPD)
– liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 29 K i 6 M
– liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 112 K i 128 M

 

Rekrutacja (formularz pdf – poniżej)

Formularz zgłoszeniowy

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O ROLINICTWIE – SPOTKANIE Z PANEM REMIGIUSZEM JASKIEM


Uczniowie coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dzielą się takimi informacjami z innymi uczniami podczas spotkań. Dlatego głównym założeniem doradztwa zawodowego jest poszerzenie wiedzy na temat różnych zawodów i polega na organizowaniu w naszej szkole spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Dnia 12 października 2017 r. o godz. 8:00 w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem branży rolniczej, gospodarzem panem Remigiuszem Jaskiem. Gość opowiadał o trudnej pracy rolnika, plusach i minusach wykonywanego zawodu, który swój zakład ma „pod chmurką” i często jego zyski zależą od pogody. Uczniowie zadawali pytania i żywo uczestniczyli w spotkaniu, sprzyjała temu również miła atmosfera. Nasza młodzież zaskoczyła gospodarza, ponieważ niektórzy już dziś wiedzą, że chcą zostać rolnikami. Podkreślany jest także aspekt trafności wyboru ścieżki zawodowej. W młodszym wieku szkolnym uczniowie tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, co jest dla nich ważne, aby w przyszłości mogli wykonywać swój wymarzony zawód. Wielu jeszcze o tym nie myśli, odsuwają ten problem na później, ewentualnie liczą na rodziców, którzy wybiorą za nich. Brak ukierunkowania z powodu nieznajomości tematu często kończy się tak, że młody człowiek wkraczający w dorosłe, zawodowe życie nie jest zadowolony ze swojego wyboru. Dlatego, aby uniknąć tego problemu chcemy, aby uczniowie mogli poznać niektóre zawody od tzw. „kuchni”. Uczniowie poznają plusy i minusy niektórych zwodów. Ścieżka kariery zawodowej powinna być kształtowana od najmłodszych lat, aby uczniowie wiedzieli, na który przedmiot szkolny muszą położyć szczególny nacisk, ponieważ będzie on szczególnie potrzebny w ich wybranym zawodzie.

Jako doradca zawodowy czuję się odpowiedzialny za to, aby ukierunkować młodego człowieka do wyboru dalszej drogi życia, by wskazać mu na podstawie obserwacji jego predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Korzyści, jakie mam nadzieję uzyskają uczniowie naszej szkoły to przede wszystkim uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron, uszeregowanie wiedzy na temat poznanych zawodów, predyspozycji psychofizycznych, jakie trzeba posiadać, by móc wykonywać daną pracę.

Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Różalski

SŁODYCZ NAUKI

Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazanie uczniom wiedzy, ale przede wszystkim nauczenia ich radzenia sobie w życiu. Dlatego bardzo istotne jest zapoznawanie dzieci i młodzieży z otaczającym ich światem.

Taki właśnie cel miały warsztaty kulinarne, w których wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 24 października, dzięki pani Karolinie Posackiej, właścicielce cukierni Sweet Caroline, gimnazjaliści mogli zobaczyć jak wygląda zawód cukiernika od kuchni. Uczniowie przekonali się, że jest to zajęcie wymagające nie tylko dobrego smaku i umiejętności cukierniczych, ale również cierpliwości i poświęcenia dużej ilości czasu na dopracowanie najdrobniejszych szczegółów oraz zmysłu artystycznego. Bo jakże miło widzieć na stole małe dzieła sztuki – zgodnie z zasadą, że je się również oczyma. Nasi uczniowie sami mogli spróbować swoich sił, próbując zrobić dekoracje z masy cukrowej i dekorując nimi torty. Gimnazjaliści zapoznali się również z wymogami sanitarnymi, z obowiązkowym wyposażeniem związanym z prowadzeniem tego typu działalności.

Warsztaty, które wpisują się w działania szkoły w kierunku doradztwa zawodowego, upłynęły w miłej atmosferze. Być może staną się one początkiem cukierniczej kariery któregoś z naszych uczniów. Składamy serdeczne podziękowania pani Karolinie Posackiej za poświęcony nam czas.

Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Różalski

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO ZAKŁADU IKEA INDUSTRY W GOLENIOWIE

W ramach projektu doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły w dniu 31.10.2017 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładu produkcyjnego IKEA INDUSTRY w Goleniowie wraz z opiekunami p. Marcinem Różalskim i p. Renatą Langner. Zwiedzanie zakładu odbyło się od krótkiego szkolenia bhp. Zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe i ochronniki słuchu obejrzeliśmy linie technologiczne związane z produkcją mebli. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat historii i obecnej działalności firmy IKEA, uczniowie uzyskali wyczerpujące informacje na zadawane pytania. Na młodzieży duże wrażenie zrobiła dobra organizacja pracy, liczba zatrudnionych osób, bogata opieka socjalna oraz nowoczesne wyposażenie i stosowanie najnowszych technologii. Firma inwestuje w młody i dynamiczny zespół pracowników. Umożliwia kształcenie się w zawodach: stolarz, elektryk, mechanik, kucharz, odbycie praktyk zawodowych a w przyszłości dobrze płatną pracę.

Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Różalski

LEKCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO W AQUARIUS SPA W KOŁOBRZEGU


W ramach projektu z doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odwiedzenia komfortowego hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu. Obiekt położony jest 280 metrów od morza, w otoczeniu rozległego nadmorskiego parku. Hotel zapewnia wypoczynek i relaks w luksusowych warunkach, w pokojach i apartamentach. Jest to hotel rodzinny, który zapewni wymarzone wakacje nad morzem. Do dyspozycji Gości jest restauracja oferująca dania z całego świata, bary oraz kawiarnia. Profesjonalne sale konferencyjne zapewniają doskonałą organizację konferencji, eventów, spotkań biznesowych oraz imprez integracyjnych. Dostępny jest także basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, basen pływacki, 2 jacuzzi, brodzik ze zjeżdżalnią dla dzieci, kompleks saun z prysznicami. Dla uczniów była to okazja poznania funkcjonowania tak dużego hotelu. Wybraliśmy to miejsce ze względu na różnorodność i ilość występujących tam zawodów: kucharz, kelner, barista, barman, recepcjonista, pracownik ochrony, masażysta, rehabilitant, ratownik wodny, przewodnik turystyczny, menager (każdego działu), kierownik. Zakład ten daje duże możliwości szybkiego awansu zawodowego i osobistego rozwoju. Ze względu na położenie (blisko morza, blisko niemieckiej granicy) istnieje duże zapotrzebowanie pracowników w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Dodatkowym atutem związania przyszłości z tym zakładem jest możliwość odbywania tam praktyk. Zostaliśmy bardzo miło i gościnnie przyjęci przez dyrektora hotelu. Uczniowie wraz z opiekunami p. Marcinem Różalskim P. Renatą Langner i p. Wiesławą Staszak mogli poczuć się jak prawdziwi goście i skosztować śniadania w pięciogwiazdkowym hotelu.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marcin Różalski

ZAWÓD KOMORNIK


13 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie uczniowie z klas siódmych, drugich i trzeciej gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z panem Januszem Bernatem, komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie. Gość opowiadał o sprawach, z jakimi komornik spotyka się w codziennej pracy, o dużej odpowiedzialności i potrzebie wrażliwości na ludzkie dramaty. Przestrzegał przed popełnianiem błędów, które mogą skutkować kontaktami z komornikiem. Przedstawił ścieżkę kariery, jaką trzeba przebyć, by pełnić zawód komornika. Uczniowie zadawali wiele pytań na temat pracy komornika.
Spotkanie było elementem działań programu z doradztwa zawodowego realizowanych w naszej szkole.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marcin Różalski

WIZYTA W FIRMIE E-COMMERCE 24MX PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH


W ramach projektu z doradztwa zawodowego w dniu 11.12.17 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Marcina Różalskiego i p. Renaty Langner uczestniczyli w wyjeździe do firmy 24MX z branży e-commerce, która mieści się po byłych zakładach kabli w Załomiu.
Zakład rozpoczynał swoją działalność w 2005 roku w Sztokholmie jako jeden z nielicznych w tym czasie dystrybutorów części zamiennych do motocykli typu Pitbike i Minicross.
W następnych latach znalazł się na pozycji lidera w branży motocyklowej jako sklep posiadający najszerszą ofertę w całej Europie. Firma sponsoruje wielu znanych zawodników. Podczas wizyty w firmie uświadomiliśmy sobie, że prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga bardzo dobrej organizacji pracy wielu ludzi. Poznaliśmy wymagania na stanowiskach pracy oraz zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Według nas osoba przedsiębiorcza jest:
• dynamiczna
• pomysłowa
• pracowita
• odpowiedzialna za siebie i za swoich pracowników
• asertywna
• pewna siebie
Wizyty zawodoznawcze kształcą postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, wyzwalają motywację do określenia i zaplanowania ścieżki zawodowej.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom firmy 24MX za profesjonalne przekazanie wiedzy uczniom naszej szkoły.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marcin Różalski

ZAWÓD PUBLICZNEGO ZAUFANIA – ŻOŁNIERZ


W dniu 20 XII w ramach projektu z doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania z panią podporucznik Karoliną Mielcarz, przedstawicielem zawodu żołnierza z 3 Batalionu Logistycznego Jednostki Wojskowej 1198 w Glewicach. Kryteria przystąpienia do zawodu są bardzo surowe, trzeba mieć nienaganne zdrowie, być zdyscyplinowanym, sprawnym fizycznie. Żołnierz powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje, logicznie i przewidująco myśleć, posiadać wiedzę ekonomiczną i z zakresu zarządzania. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Uczniowie zadawali wiele pytań odnośnie tego jak zostać żołnierzem?, jakie podjąć kroki by zasilić szeregi polskiej armii?. Pani Karolina przedstawiła uczniom prezentację o wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych naszego kraju oraz omówiła plusy i minusy służby wojskowej. Wspólnie doszli do wniosku, że służba w wojsku postrzegana jest w społeczeństwie jako zaszczyt i zawód publicznego zaufania. Lekcja bardzo się podobała i poszerzyła wiedzę uczniów na temat zawodu żołnierza.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

ZAWODOWE WALENTYNKI


„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.”
Słowa Stanisława Staszica podkreślają wartość pracy w życiu człowieka. Wszyscy wiemy, że zawód, który wykonujemy lub będziemy wykonywać, powinien być dla nas źródłem radości, dlatego istotne jest, aby nasi uczniowie – szczególnie ci, którzy w niedługim czasie opuszczą mury naszej szkoły – poznali blaski i cienie wielu zawodów.
Od początku roku szkolnego w naszej szkole realizowany jest projekt pn. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy. W ramach tego projektu 16 lutego 2018 r. odbyła się impreza pod nazwą Zawodowe Walentynki.
Tego dnia każda klasa miała za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie zawód. I tak mogliśmy odwiedzić salon fryzjerski, mogliśmy posmakować smakołyków od cukierników i kucharzy. Dziewczęta i panie z chęcią korzystały z salonu kosmetycznego. Mogliśmy zobaczyć mecz rozegrany przez zawodowych piłkarzy oraz przeżyć morską przygodę. Były też zawody z branży rozrywkowej, zobaczyliśmy pokaz iluzjonistyczny, zabawę oferowały dwie sale dyskotekowe, fotograf udostępnił modną w ostatnim czasie fotobudkę. A kto chciał się wyciszyć mógł pójść do zaaranżowanego lasu, by móc poznać specyfikę pracy leśnika.
Wysiłki każdej klasy były oceniane przez trzyosobową komisję w skład której wchodzili: panie Jowita Pawlak – koordynatorka wspominanego powyżej projektu, Tatiana Olbert – dyrektor Szkoły Podstawowej w Osinie i pan Krzysztof Szwedo – wójt gminy Osina. Ostatecznie wyniki konkursu wyglądają następująco:
W kategorii klas 0- 3 SP zwyciężyły: klasa 0 z wychowawczynią panią Elżbietą Chodor (salon fryzjerski), oraz klasa 3a z wychowawczynią panią Katarzyną Paczkowską (marynarze).
W kategorii klas 4 – 6 SP zwyciężyła klasa 4a z wychowawczynią panią Natalią Soską (cukiernicy).
W kategorii klas 7 i klas gimnazjalnych zwyciężyła klasa 7b z wychowawczynią panią Dorotą Andrzejewską (leśnik).
Wszystkie wyróżnione klasy otrzymały w nagrodę możliwość udziału w warsztatach edukacyjno – artystycznych.
Należy jednak zaznaczyć, że wybór najlepszych prezentacji pewnością nie należał do najłatwiejszych, ponieważ wszystkie prezentacje odznaczały się dużym zaangażowaniem i wysiłkiem uczniów i nauczycieli.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ewelina Wszelaki

PIELĘGNIARKA – ODPOWIEDZIALNY ZAWÓD


W ramach projektu z doradztwa zawodowego, uczniowie naszej szkoły poznają specyfikę różnych zawodów, a także w jaki sposób można zdobyć wykształcenie w danym zawodzie. Dlatego też w dniu 28.02.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie tym razem z pielęgniarką, panią Kamilą Barszczak. Uczniowie w skupieniu słuchali jaką ścieżkę nauki trzeba przebyć, by zostać pielęgniarką. Podczas spotkania była możliwość dowiedzieć się: o trudnym zawodzie pielęgniarki, w jaki sposób można pokonać lęk przed zabiegami medycznymi np. wykonywaniem iniekcji, wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków krwiopochodnych, tlenu, zmienianiem opatrunków, obsługą sprzętu i aparatury medycznej a przede wszystkim wzbogacić wiedzę i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o swoje zdrowie. Uczniowie dowiedzieli się, że w zawodzie pielęgniarki poza wiedza medyczną wymagane są predyspozycje psychiczne. Przede wszystkim musi to być osoba ciepła, sympatyczna, kierująca się w swojej pracy dobrem pacjenta. Przydaję się także podstawowa wiedza matematyczna, aby obliczyć porcję leków, dawkowanie oraz wykonać podstawowe pomiary. Uczniowie podczas każdego spotkania z przedstawicielem zawodu mogą skorzystać z poczęstunku.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

PRZEDSZKOLAKI W KREATYWNEJ PRACOWNI

Dnia 11 kwietnia 2018 roku przedszkolaki wzięły udział w warsztatach twórczych, które odbyły się w studio Art Party w Nowogardzie.
Przedszkolaki pod czujnym okiem pani Anety Woźniak oraz pani Marzeny Kufty tworzyły ozdobne pudełka. Zajęcia wymagały od dzieci dużo cierpliwości, staranności i dokładności, a efekt ich pracy był imponujący.
Po wyczerpującej pracy dzieci udały się na pyszny poczęstunek do pizzerii Fantazja. Przedszkolaki wróciły z wycieczki bardzo zadowolone i pełne wrażeń.
Podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak atrakcyjnej wycieczki, pracownikom studia Art. Party za miłe przyjęcie i ciekawe zajęcia oraz pani Renacie Langner za troskliwą opiekę.
Warto nadmienić, że warsztaty zostały zorganizowane jako nagroda za wygraną w konkursie na najlepiej przedstawiony zawód w czasie Zawodowych Walentynek, które odbyły się w lutym tego roku w ramach projektu realizowanego przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Smerfy Ważniaki z wychowawca Elżbietą Chodor

TARGI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


W ramach projektu z doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole, uczniowie z klas III i II gimnazjum oraz 7 klasy szkoły podstawowej uczestniczyli w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczecinie. Targi skierowane są przede wszystkim do uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół gimnazjalnych, którzy stoją przed trudnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i w wyborze zawodu. Liczne stoiska promujące dane szkoły kusiły gimnazjalistów. Technika i szkoły branżowe prezentowały zawody, których ukończenie daje gwarancje zatrudnienia. Liczne licea prezentowały profile nauczania, uwzględniając dalsza ścieżkę edukacyjną. Gimnazjaliści chcą dobrze poznać szkoły, w których będą kontynuować naukę dlatego wyjazd uczniów na Targi Edukacyjne daje możliwość poznania przyszłych zawodów. Dodatkowym
atutem tych targów były warsztaty poznania swojej osobowości prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

WARSZTATY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE


W dniu 18.05.2018 r. uczniowie naszego gimnazjum w ramach projektu z doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole uczestniczyli w zajęciach i warsztatach przybliżąjących zawody logistyka, spedytora wymagających logicznego myślenia. Ciekawe zajęcia przygotowali nauczyciele pani Agnieszka Kacała i pan Marcin Januszewski oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie. Głównym celem zajęć było też przygotowanie uczniów do trafnego wyboru przyszłej szkoły. Gimnazjaliści mogli pogłębić wiedzę na temat samego siebie oraz pozyskać informację dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, ofertę edukacyjną szkoły, warunki przyszkolnego internatu.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marcin Różalski

SPOTKANIE Z POLICJANTEM


W dniu 22 V 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie w związku z prowadzonymi w szkole programem i działaniami z zakresu doradztwa zawodowego oraz dużym zainteresowaniem uczniów zawodem policjanta. Celem spotkania było zapoznanie się ze ścieżką kariery zawodowej jaką musi przebyć kandydat na policja, plusach i minusach zawodu. Pan policjant Sebastian Źróbek przybliżył proces postępowania kwalifikacyjnego oraz omówił jego etapy: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską. Uczniowie, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem policjanta, mieli okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec zawodu, o którym w chwili obecnej marzą.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM ZAWODU INFORMATYKA


W ramach projektu z doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole, uczniowie z klas III i II gimnazjum oraz VII klas szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z panem Dawidem Langnerem przedstawicielem zawodów technicznych, ze specjalistą reprezentującym zawód informatyka. Uczniowie dowiedzieli się, że jest to zawód deficytowy, bardzo ceniony na rynku pracy. Poza wiedzą ogólną dobry informatyk powinien być pomysłowy, ambitny cierpliwy, odporny na stres, zaangażowany, nie bojący się nowych wyzwań. Uczniowie, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem Informatyka, mieli okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec zawodu, o którym w chwili obecnej marzą.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marcin Różalski

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE


Kolejny raz uczniowie naszej szkoły w ramach projektu z doradztwa zawodowego mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Uczniowie, mieli do wyboru następujące panele:
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych „Sporządzanie dań i napoi”
2. Technik ekonomista „Sporządzanie dokumentów w programie Insert”
3. Technik logistyk „Określanie potrzeb materiałowych”
4. Technik spedytor „Wyznaczanie tras przewozu”
5. Technik handlowiec „Obsługa klienta”
6. Szkolne mini przedsiębiorstwo „Start w przyszłość – samozatrudnienie”
7. Technik informatyk „Projektowanie domowej sieci lokalnej”
8. Technik pojazdów samochodowych „Podstawy diagnostyki samochodowej”
W jednym z wielu paneli były zajęcia w pracowni gastronomicznej, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych. Na odpowiednio wyposażonych stanowiskach młodzież przyrządzała potrawy kuchni niemieckiej oraz samodzielne przygotowywała i piekła makowce. Na zakończenie warsztatów odbyła się degustacja przygotowanych potraw. Uczniowie poznali tajniki i specyfikę wielu zawodów. Warsztaty zawodoznawcze z pewnością były doskonałą okazją dla uczniów do poznania oferty szkół ponadgimnazjalnych i wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Wizyty zawodoznawcze kształcą postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, wyzwalają motywację do określenia i zaplanowania ścieżki zawodowej.
Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom za pomoc w przeprowadzeniu inspirujących warsztatów oraz pokazanie młodzieży, jak ważne są prawidłowe wybory edukacyjno – zawodowe.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski