Kalendarz

Rok szkolny 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 04.09.2017 r. o godzinie 10:00


 Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2017 r.

Ferie zimowe – 15.01. – 28.01.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna


Egzamin gimnazjalny:

– cześć humanistyczna – 18.04.2018 r.

– część matematyczno-przyrodnicza – 19.04.2018 r.

– część z języka obcego – 20.04.2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

22.12.2017 r.

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22.06.2018 r.

Wakacje 🙂