KALENDARZ - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści
KALENDARZ PRACY SZKOŁY

10.09.2019 r. zebranie Rodziców uczniów klasy 4 oraz spotkanie organizacyjne w sprawie nauczania WDŻ

Terminy zebrań z Rodzicami:
19.09.2019 r. godz. 16.30
06.11.2019 r. godz. 16.30
18.12.2019 r. godz. 16.30
11.03.2020 r. godz. 16.30
18.05.2020 r. godz. 16.30

20-22.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od pracy:
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
12.06.2020 r. (po Bożym Ciele)

Wróć do spisu treści