zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
Dnia 10 maja 2024r. podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne grupa uczniów pracowała z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci uczyły się jak panować nad sobą, rozpoznawać i wyrażać emocje. Uczniowie obejrzeli filmik edukacyjny o emocjach a następnie wykonali zadania z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy zajęć kształtowali umiejętność rozpoznawania i nazywania doświadczanych emocji oraz odczytywania emocji przeżywanych przez innych. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

Edyta Surma

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
W dniu 8 maja 2024 roku zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasie 3a odbyły się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Na zajęciach ćwiczono percepcję i pamięć wzrokową, ortografię oraz doskonalono umiejętność liczenia. Celem przeprowadzonych zajęć było utrwalenie zasad poprawnej ortografii i wykonywania działań matematycznych. Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK okazały się bardzo atrakcyjne i ciekawe.

Wiesława Staszak

 Najmłodsza grupa i aktywna tablica
Najmłodsza grupa przedszkolna uczestniczyła w zajęciach z wykorzystaniem Tablicy Interaktywnej. Podczas zajęć dzieci stały się czarodziejami i utrwalały magiczne słowa oraz sytuacje w jakich należy je używać, Dzieci zaznaczały, które scenki przedstawiają zachowania kulturalne. Słuchały uważnie wypowiedzi, zaznaczały uśmiechniętą minkę przy wypowiedziach kulturalnych, a smutną przy niegrzecznych. Na twarzach dzieci widać duże zadowolenie z udziału w zajęciach.

Agnieszka Mioduszewska

d8a62560 5ea8 4129 abe2 2a940c1e6939Zajęcia logopedyczne wcale nie muszą być nudne. Dzieciom, które mają problemy z wypowiadaniem słów, konstruowaniem zdań i wyraźnym komunikowaniem się z innymi, z pomocą przychodzą ćwiczenia logopedyczne. Dzięki aktywnej tablicy uczniowie w twórczy sposób poznają tajniki poprawnej wymowy. Jak się okazało na zajęciach, wiele ćwiczeń można ubrać w formę zabawy. Dzięki temu dzieci chętniej wykonują ćwiczenia i nie są znudzone. Poprzez zabawę rozwijają kompetencje komunikacyjne i informatyczne.

 zajęcia rewalidacyjne
Poniedziałkowe zajęcia rewalidacyjne urozmaiciły uczniowi klasy 1a zabawy z wykorzystaniem interaktywnej tablicy, jaka znajduje się w jednej z naszych klasopracowni. Na zajęciach doskonaliliśmy spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć wzrokową. Poprzez gry edukacyjne ze strony m.in. www.matzoo.pl i www.pisupisu.pl  uczeń doskonalił dodawanie i odejmowanie, alfabet, układał wyrazy z rozsypanki wyrazowej  oraz ćwiczył pamięć wzrokową i spostrzegawczość. Taka forma zajęć okazała się bardzo atrakcyjna. Wykonując dobrze zadania chłopiec zdobywał punkty i otrzymywał wirtualne nagrody. Uczeń był bardzo aktywny na lekcji i pracował z dużym zaangażowaniem.

 

Kamila Wójcik

 Aktywna tablica w grupie "0"
Dzieci z grupy "0" uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Przedszkolaki mogą oglądać specjalne programy zamieszczone w Internecie, albo uczestniczyć w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach. Tablica interaktywna służy nam do malowania obrazów, układania puzzli, przechodzenia przez labirynty, poznawania instrumentów muzycznych, tworzenia melodii, poznawania różnych kontynentów i podróży w czasie, zarówno w przeszłość jak i przyszłych. Tablica interaktywna to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.