zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
Dnia 10 maja 2024r. podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne grupa uczniów pracowała z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci uczyły się jak panować nad sobą, rozpoznawać i wyrażać emocje. Uczniowie obejrzeli filmik edukacyjny o emocjach a następnie wykonali zadania z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy zajęć kształtowali umiejętność rozpoznawania i nazywania doświadczanych emocji oraz odczytywania emocji przeżywanych przez innych. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

Edyta Surma