O PROGRAMIE - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści
AKTYWNA TABLICA

Aktywna tablica to rządowy program uchwalony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku, mający na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Dnia 27 czerwca 2019 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Osina została podpisana umowa na realizację programu przez Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. W wyniku tej umowy szkoła uzyskała wsparcie w wysokości 14 tys. zł na zakup dwóch tablic interaktywnych i dwóch laptopów.Wróć do spisu treści