PODRĘCZNIKI - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Przejdź do treści
PODRĘCZNIKI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Wszystkie niezbędne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe zakupione będą dla Ucznia w ramach dotacji MEN. Rodzice zakupują tylko podręczniki do religii – jeśli dziecko będzie na nią uczęszczało.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
Katechizm pod redakcją
Ks. W. Kubik
Wyd. WAM Kraków

Klasa II
„Kochamy Pana Jezusa”
Katechizm pod redakcją
Ks. W. Kubik
Wyd. WAM Kraków

Klasa III
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
Katechizm pod redakcją
Ks. W. Kubik
Wyd. WAM Kraków

KLASY IV- VIII

Klasa IV
„Zaproszeni przez Boga” (nowa wersja)
Autor: Zbigniew Marek
Wyd. WAM Kraków

Klasa V
„Obdarowani przez Boga” (nowa wersja)
Z. Marek SJ
Anna Walulik CSFN (red.)
Wydawnictwo WAM
Kraków 2013

Klasa VI
„Przemienieni przez Boga”
Z. Marek SJ
Anna Walulik CSFN (red.)
Wydawnictwo WAM
Kraków 2013

Klasa VII
„W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia”
Z. Marek SJ
Wydawnictwo WAM
Kraków 2013

Klasa VIII
„W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia” (Podręcznik taki sam, jak do II klasy
gimnazjum)
Z. Marek SJ
Wydawnictwo WAM
Kraków 2013

KLASA III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

„W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia”.  Zgodny z nową podstawą programową
Aut. Marek Zbigniew SJ (red.),
Wyd. WAM


Wróć do spisu treści