Informacja

W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone kolejne zajęcie, tym razem z wykorzystaniem elementów metody Paula Denninsona. Metoda ta zwana jest również Gimnastyką Mózgu. Jest to system prostych i atrakcyjnych ćwiczeń, dobranych tak, aby synchronizowały pracę obu półkul mózgowych. Współpraca półkul mózgowych jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia najlepszych wyników w każdej dziedzinie aktywności dziecięcej. Zwiększa efektywność uczenia się i poprawia wyniki we wszystkich przedsięwzięciach, np.: komunikowaniu pomysłów i myśli, twórczości i występach artystycznych, muzyce, sporcie, tańcu, itp. Ćwiczenia są łatwe i dostarczają dużo radości. Wykonując je, dzieci mają większą motywację do nauki, uczą się używając całego swojego potencjału i z łatwością osiągają sukces.

Agnieszka Mioduszewska

Dzień Marchewki u przedszkolaków.

Bajkostworek
W czwartek 27.10.2022 w grupie 4-5 latków została przeprowadzona innowacja pod tytułem Bajkostworek ☺️. W tym dniu dzieci odwiedził szalony Kapelusznik oraz piękna Alicja. Początkowo dzieci musiały otworzyć wielki, magiczny zamek ,aby dostać się do świata baśni. Po trudnym dość zadaniu dzieci uważnie słuchały bajki pod tytułem " Alicja w krainie czarów " i brały w niej aktywny udział - czytanie uczestniczące ☺️. Zabawa skończyła się lepieniem filiżanek z gliny, które dzieci zostawiły do wyschnięcia. Nasz bajkowy dzień skończył się twórczo i szczęśliwie. Gabriela Buc, Karolina Dekańska.

Metody aktywizujące - uczenie przez działani
W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone kolejne zajęcie metodą technik relaksacyjnych według A. Schultza. Metoda ta polega na wykonywaniu specjalnych ćwiczeń (fizycznych lub wyobrażeniowych), które umożliwiają odprężenie organizmu, radzenie sobie ze złością, strachem, bólem, a przy okazji uspokajają oddech, obniżają ciśnienie, zmniejszają napięcie mięśni i pomagają w harmonijnym rozwoju każdego dziecka. Dzieci podczas zajęć zarażały siebie nawzajem uśmiechem, wykonywały masaż pleców koledze lub koleżance podczas słuchania wiersza w tle. Wykorzystując swoją wyobraźnię, zamieniły się w drzewa i relaksowały się przy odpowiednim oddechu. Wykonały także trening autogenny pt. "Dotknięcie jesieni" przy muzyce A. Vivaldiego "Cztery pory roku - Jesień". Dzieci były zainteresowane zajęciami i bardzo zrelaksowane po ich zakończeniu.

Agnieszka Mioduszewska

Metody aktywizujące - uczenie przez działanie

W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone zajęcie metodą MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI (FINGER PAINTING), która łączy w sobie i sztukę i terapię oraz świetną zabawę. Metoda została stworzona przez pedagog R.F. Show. W tej metodzie wykorzystuje się naturalną skłonność dzieci do bawienia się w substancjach o konsystencji błota. Metoda ta uwalnia dziecko od zahamowań, pokonuje lęk, wzmacnia wiarę we własne możliwości. W czasie pracy dziecko otrzymuje duży arkusz papieru oraz farby. Ma zupełną swobodę i inicjatywę malowania. Przedszkolaki podczas zajęć stworzyły piękne obrazy o tematyce jesiennej.  Zaangażowanie dzieci świadczy o skuteczności wykorzystanej metody.

 Agnieszka Mioduszewska

2022 10 03 matematyka

W tym troku szkolnym grupa dzieci 4-5 letnich „Zgrywusy” biorą udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Muzyka to Matematyka” Rola muzyki i matematyki w rozwoju i edukacji małego dziecka jest bardzo ważna. Muzyka „przelana” na papier posiada język symboli, dzięki którym ludzie na całym świecie mogą ją rozumieć. Podobnie jest z symbolami matematycznymi. Nawet jeśli, życie dziecka nie będzie związane z matematyką, zdolności logicznego i analitycznego myślenia będą przydatne dzieciom w wieku szkolnym i gdy będą dorosłe. Uczenie się pojęć, zasad matematyki, rozwiązywanie zadań matematycznych i logicznych wymagają wysiłku umysłowego. Dlatego w połączeniu z aktywnymi formami nauczania i przy udziale edukacji muzycznej, zdobywanie kompetencji matematycznych będzie przyjemniejsze, innowacyjne
i interdyscyplinarne. Okazuje się, że oprócz symbolicznego języka edukacja muzyczna ma wiele wspólnego z królową nauk.

Matematyka i muzyka rozwija myślenie

  • uogólnia i wyodrębnia najważniejsze;
  • analizuje i systematyzuje;
  • dostrzega występujące prawidłowości i ustala związki przyczynowo-skutkowe;
  • zastanawia się i wyciągać wnioski;
  • myśli logicznie, strategicznie i abstrakcyjnie.

Aktywność muzyczna, tak jak regularne ćwiczenia matematyczne „gimnastykują” mózg: rozwijają inteligencję i zdolności poznawcze, poszerzają horyzonty. Matematyka
i muzyka pomaga w efektywnym uczeniu się. Wszystko to dzieje się dzięki stawaniu się kreatywną „osobą myślącą”.

Nauczyciele, którzy realizują innowację to Renata Langner i Karolina Dekańska.