2022 10 03 matematyka

W tym troku szkolnym grupa dzieci 4-5 letnich „Zgrywusy” biorą udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Muzyka to Matematyka” Rola muzyki i matematyki w rozwoju i edukacji małego dziecka jest bardzo ważna. Muzyka „przelana” na papier posiada język symboli, dzięki którym ludzie na całym świecie mogą ją rozumieć. Podobnie jest z symbolami matematycznymi. Nawet jeśli, życie dziecka nie będzie związane z matematyką, zdolności logicznego i analitycznego myślenia będą przydatne dzieciom w wieku szkolnym i gdy będą dorosłe. Uczenie się pojęć, zasad matematyki, rozwiązywanie zadań matematycznych i logicznych wymagają wysiłku umysłowego. Dlatego w połączeniu z aktywnymi formami nauczania i przy udziale edukacji muzycznej, zdobywanie kompetencji matematycznych będzie przyjemniejsze, innowacyjne
i interdyscyplinarne. Okazuje się, że oprócz symbolicznego języka edukacja muzyczna ma wiele wspólnego z królową nauk.

Matematyka i muzyka rozwija myślenie

  • uogólnia i wyodrębnia najważniejsze;
  • analizuje i systematyzuje;
  • dostrzega występujące prawidłowości i ustala związki przyczynowo-skutkowe;
  • zastanawia się i wyciągać wnioski;
  • myśli logicznie, strategicznie i abstrakcyjnie.

Aktywność muzyczna, tak jak regularne ćwiczenia matematyczne „gimnastykują” mózg: rozwijają inteligencję i zdolności poznawcze, poszerzają horyzonty. Matematyka
i muzyka pomaga w efektywnym uczeniu się. Wszystko to dzieje się dzięki stawaniu się kreatywną „osobą myślącą”.

Nauczyciele, którzy realizują innowację to Renata Langner i Karolina Dekańska.