Metody aktywizujące - uczenie przez działanie

W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone zajęcie metodą MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI (FINGER PAINTING), która łączy w sobie i sztukę i terapię oraz świetną zabawę. Metoda została stworzona przez pedagog R.F. Show. W tej metodzie wykorzystuje się naturalną skłonność dzieci do bawienia się w substancjach o konsystencji błota. Metoda ta uwalnia dziecko od zahamowań, pokonuje lęk, wzmacnia wiarę we własne możliwości. W czasie pracy dziecko otrzymuje duży arkusz papieru oraz farby. Ma zupełną swobodę i inicjatywę malowania. Przedszkolaki podczas zajęć stworzyły piękne obrazy o tematyce jesiennej.  Zaangażowanie dzieci świadczy o skuteczności wykorzystanej metody.

 Agnieszka Mioduszewska