Informacja

W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone kolejne zajęcie, tym razem z wykorzystaniem elementów metody Paula Denninsona. Metoda ta zwana jest również Gimnastyką Mózgu. Jest to system prostych i atrakcyjnych ćwiczeń, dobranych tak, aby synchronizowały pracę obu półkul mózgowych. Współpraca półkul mózgowych jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia najlepszych wyników w każdej dziedzinie aktywności dziecięcej. Zwiększa efektywność uczenia się i poprawia wyniki we wszystkich przedsięwzięciach, np.: komunikowaniu pomysłów i myśli, twórczości i występach artystycznych, muzyce, sporcie, tańcu, itp. Ćwiczenia są łatwe i dostarczają dużo radości. Wykonując je, dzieci mają większą motywację do nauki, uczą się używając całego swojego potencjału i z łatwością osiągają sukces.

Agnieszka Mioduszewska