Metody aktywizujące - uczenie przez działani
W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone kolejne zajęcie metodą technik relaksacyjnych według A. Schultza. Metoda ta polega na wykonywaniu specjalnych ćwiczeń (fizycznych lub wyobrażeniowych), które umożliwiają odprężenie organizmu, radzenie sobie ze złością, strachem, bólem, a przy okazji uspokajają oddech, obniżają ciśnienie, zmniejszają napięcie mięśni i pomagają w harmonijnym rozwoju każdego dziecka. Dzieci podczas zajęć zarażały siebie nawzajem uśmiechem, wykonywały masaż pleców koledze lub koleżance podczas słuchania wiersza w tle. Wykorzystując swoją wyobraźnię, zamieniły się w drzewa i relaksowały się przy odpowiednim oddechu. Wykonały także trening autogenny pt. "Dotknięcie jesieni" przy muzyce A. Vivaldiego "Cztery pory roku - Jesień". Dzieci były zainteresowane zajęciami i bardzo zrelaksowane po ich zakończeniu.

Agnieszka Mioduszewska

Metody aktywizujące - uczenie przez działanie

W ramach innowacji pedagogicznej "Metody aktywizujące - uczenie przez działanie" w grupie dzieci 5-6 letnich, zostało przeprowadzone zajęcie metodą MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI (FINGER PAINTING), która łączy w sobie i sztukę i terapię oraz świetną zabawę. Metoda została stworzona przez pedagog R.F. Show. W tej metodzie wykorzystuje się naturalną skłonność dzieci do bawienia się w substancjach o konsystencji błota. Metoda ta uwalnia dziecko od zahamowań, pokonuje lęk, wzmacnia wiarę we własne możliwości. W czasie pracy dziecko otrzymuje duży arkusz papieru oraz farby. Ma zupełną swobodę i inicjatywę malowania. Przedszkolaki podczas zajęć stworzyły piękne obrazy o tematyce jesiennej.  Zaangażowanie dzieci świadczy o skuteczności wykorzystanej metody.

 Agnieszka Mioduszewska

2022 10 03 matematyka

W tym troku szkolnym grupa dzieci 4-5 letnich „Zgrywusy” biorą udział w innowacji pedagogicznej pt.: „Muzyka to Matematyka” Rola muzyki i matematyki w rozwoju i edukacji małego dziecka jest bardzo ważna. Muzyka „przelana” na papier posiada język symboli, dzięki którym ludzie na całym świecie mogą ją rozumieć. Podobnie jest z symbolami matematycznymi. Nawet jeśli, życie dziecka nie będzie związane z matematyką, zdolności logicznego i analitycznego myślenia będą przydatne dzieciom w wieku szkolnym i gdy będą dorosłe. Uczenie się pojęć, zasad matematyki, rozwiązywanie zadań matematycznych i logicznych wymagają wysiłku umysłowego. Dlatego w połączeniu z aktywnymi formami nauczania i przy udziale edukacji muzycznej, zdobywanie kompetencji matematycznych będzie przyjemniejsze, innowacyjne
i interdyscyplinarne. Okazuje się, że oprócz symbolicznego języka edukacja muzyczna ma wiele wspólnego z królową nauk.

Matematyka i muzyka rozwija myślenie

  • uogólnia i wyodrębnia najważniejsze;
  • analizuje i systematyzuje;
  • dostrzega występujące prawidłowości i ustala związki przyczynowo-skutkowe;
  • zastanawia się i wyciągać wnioski;
  • myśli logicznie, strategicznie i abstrakcyjnie.

Aktywność muzyczna, tak jak regularne ćwiczenia matematyczne „gimnastykują” mózg: rozwijają inteligencję i zdolności poznawcze, poszerzają horyzonty. Matematyka
i muzyka pomaga w efektywnym uczeniu się. Wszystko to dzieje się dzięki stawaniu się kreatywną „osobą myślącą”.

Nauczyciele, którzy realizują innowację to Renata Langner i Karolina Dekańska.

"Muzyka to Matematyka"

Grupa 4-5 latków melduje wykonanie wrześniowych zadań z innowacji pedagogicznej "Muzyka to Matematyka". Pierwsze zadanie polegało na nauczeniu się i zaśpiewaniu hymnu Krainy Muzyki oraz zatańczeniu do piosenki. Natomiast w drugim zadaniu dzieci musiały ułożyć rytm matematyczny na dywanie z 2, 3 instrumentów np.: bębenek , tamburyno, bębenek, tamburyno itd. Tworzyliśmy również zbiory matematyczne i przeliczaliśmy instrumenty. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci zagrały koncert na wybranym przez siebie instrumencie.

Renata Langner, Karolina Dekańska

warsztaty pt.: " Las w słoiku”
W piątek 23 września w pierwszy dzień jesieni gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicieli sklepu HIPPER z Nowogardu. Przyjechali do nas z warsztatami pt.: " Las w słoiku”; były to zajęcia, podczas których najmłodsi uczyli się, jak stworzyć swój własny mały ekosystem. Dzieci wykonały kompozycje, używając do tego żwirku, ziemi, roślinek oraz ozdobnych kamyczków. Wszystko według instrukcji pracowników sklepu ułożone zostało w słoiku w odpowiedniej kolejności. Las sam ma wytwarzać wszystko, czego potrzebuje. Jednak to nie zwalnia dzieci z odpowiedniego dbania o roślinki, należy je podlewać raz w tygodniu i postawić w odpowiednio nasłonecznionym miejscu. Mamy nadzieję, że powstałe piękne kompozycje długo będą zdobiły pokoje naszych Przedszkolaków. To była bardzo udana przygoda!
Jednocześnie BARDZO DZIĘKUJEMY Pani Żanecie i Panu Pawłowi za tak wspaniałe warsztaty. Nauczyciele przedszkola

Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych odbędą się dnia 30.08.2022 r. (wtorek): 

  • Grupa A (3-4 latki) - 17:00 
  • Grupa B (4-5 latki) - 16:30 
  • Grupa C (5-6 latki) - 16:00