Rok szkolny 2023/2024:

1) p. Agnieszka Akińcza - przewodnicząca

2) p. Agnieszka Walkarz - zastępca

3) p. Justyna Wilk - skarbnik