SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Ordynacja wyborcza w Szkole Podstawowej

Ordynacja wyborcza w Publicznym Gimnazjum

Jak planowaliśmy nasze działania:

Jak planowaliśmy nasze działania.