Nasza kadra

 

Dyrektorzy szkoły

Tatiana Olbert

dyrektor szkoły, informatyka

Renata Langner

wicedyrektor szkoły, nauczyciel SI

 

Pedagog szkolny

Edyta Surma

pedagog

Anna Górkiewicz 

pedagog specjalny

 

Wychowanie przedszkolne

Karolina Dekańska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Mioduszewska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Stępień

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Daria Chorążyczewska

wychowawca świetlicy przedszkolnej

Joanna Zawierucha

wychowawca świetlicy przedszkolnej

Anna Górkiewicz

wychowawca świetlicy przedszkolnej

 

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Paczkowska

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, rewalidacja

Renata Jarema

edukacja wczesnoszkolna, etyka

Kamila Wójcik

edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog

Ewa Grygowska

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Biblioteka

Wiesława Staszak

nauczyciel bibliotekarz

 

Świetlica szkolna

Kornelia Ciechanowska

wychowawca świetlicy

Joanna Stasiewicz-Kluga

wychowawca świetlicy, j. angielski

Marcin Różalski

wychowawca świetlicy, doradca zawodowy, technika

Ewelina Kazimierczak

wychowawca świetlicy, nauczyciel SI
Daria Chorążyczewska

wychowawca świetlicy

 

Nauczyciele przedmiotów

Renata Jendrusiak

religia

Joanna Górczewska-Rudnicka

j. polski

Ewelina Wszelaki

j. polski

Dorota Andrzejewska

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Renata Szymańska-Banaszczyk

j. angielski

Aleksandra Dul

j. angielski

Natalia Soska

j. angielski,  j. niemiecki

Andrzej Królewicz

muzyka, plastyka

Aneta Kulik

przyroda, biologia, etyka, rewalidacja, chemia

Zuzanna Kondratowicz

fizyka

Dariusz Kasprzycki

matematyka, informatyka

Sebastian Kowalik

geografia, wychowanie fizyczne

Michał Janik

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Grzegorz Zając

matematyka

ksiądz Jerzy Labuda

religia

Agata Bulowska

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

grono002 grono003