SZKOŁA PODSTAWOWA im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w OSINIE

 

 

Szkoła Podstawowa w Osinie to jedyna szkoła w małej gminie położonej między Nowogardem a Goleniowem w powiecie goleniowskim. Obecnie jej mury zasila około 260 uczniów. Społeczność szkolną tworzą dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Do obwodu szkoły należą uczniowie z 10 miejscowości: Osiny, Bodzęcina, Redostowa, Kikorzy, Redła, Węgorzyc, Krzywic, Przypólska, Węgorzy, Kościuszek.

Szkoła swe początki ma w 1974 roku. Wtedy też wbito pierwszą łopatę w budowę nowoczesnego jak na tamte czasy budynku szkoły.

Prawie 10 lat później w 1983 r. rozpoczęto starania o nadanie imienia szkole. Doniosłe osiągnięcia oraz tragiczna i niespodziewana śmierć Bronisława Malinowskiego spowodowała, że uczniowie w plebiscycie niemalże jednogłośnie zadecydowali, by to właśnie jego osoba stała się patronem szkoły.

9 czerwca 1984 r. podczas uroczystego apelu Szkoła Podstawowa w Osinie jako pierwsza w Polsce przyjęła imię patrona- olimpijczyka Bronisława Malinowskiego. Znamienitą uroczystość zaszczyciła rodzina Bronka- ojciec Anastazy Malinowski i brat Robert Malinowski. Szczeciński kurator oświaty i wychowania Stanisław Orłowski oficjalnie wręczył dyrekcji akt nadania imienia, a zakład opiekuńczy szkoły Państwowe Gospodarstwa Rolne w Osinie  uroczyście przekazały sztandar, który następnie został udekorowany Gryfem Pomorskim.

Szkoła posiada swój hymn, nawiązujący do życia i osiągnięć patrona szkoły.

W 1988 roku szkoła w Osinie była organizatorem III Zlotu Szkół im. Bronisława Malinowskiego. Młodzież szkoły uczestniczy w corocznych Międzynarodowych Biegach Ulicznych im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu.

W 1999 roku w skutek reformy Szkoła Podstawowa w Osinie przekształciła się w Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,  w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

W 2014 r. w trybie konkursu – ogłoszonego z okazji 40-lecia - wyłoniono logo szkoły, autorstwa uczennicy Kai Łuczak. Logo nawiązuje do postaci patrona i przedstawia biegacza na bieżni, mającej kolory olimpijskie.

W 2017 roku kolejna reforma oświatowa - likwidująca gimnazja - spowodowała ponowne przemianowanie nazwy na Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.

Imię patrona szkoły zobowiązuje, dlatego od początku istnienia szkoły jej uczniowie mogą się pochwalić sukcesami na szczeblach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich w różnych dziedzinach sportowych.

Szkoła może pochwalić się również sukcesami w innych dziedzinach takich jak: konkursy przedmiotowe – tytuły laureatów i finalistów; sukcesy na polu artystycznym (konkursy filmowe, fotograficzne, malarskie, teatralne).

O bardzo dużym polu działania placówki świadczy bardzo duża ilość programów, w których uczestniczy szkoła, m.in. : „Wf z klasą”, „Trzymaj formę”, „Kraina zmysłów”, „Złota szkoła”.

 

Dyrektorzy:

Teresa Grygowska 1974 – 1992 r.

Anna Pilipczuk 1992 – 2006 r.

Tatiana Olbert od 2006 do dzisiaj