UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ 22 CZERWCA 2018 R. O GODZINIE 10.00. W ZWIĄZKU Z TYM ODJAZDY AUTOBUSÓW Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI BĘDĄ DWIE GODZINY PÓŹNIEJ.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Szkoły, Siedzibą Dyrektora jest Szkoła Podstawowa w Osinie , 72-221 Osina 54. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 39 103 ; adresu e-mail: zsposina@interia.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez szkołę w Osinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez szkołę w Osinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w szkole w Osinie. Przy czym podanie danych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia – do pobrania tutaj

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

 

http://sposina.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_LS-11.png

Opublikowano , autor: Redakcja | Dodaj komentarz

ŚWIĘTO DZIECI

Z okazji święta dzieci nasze szkraby wybrały się do kina na bajkę „Piotruś Królik”. Po seansie czekała na nich pizza i frytki w restauracji Fantazja. Niestety nie udało nam się zrobić zdjęć z tej wycieczki. Dopiero w autobusie „cyknelismy” kilka fotek zmęczonych emocjami dzieci. Po przyjeździe czekały na nas pyszne lody. Dzień dziecka uważamy za udany! A wszystko dzięki Projektowi unijnemu!
Dziękujemy
Wychowawczynie Oddziału Przedszkolnego
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„WYPOCZYNEK BEZ RYZYKA”

W związku ze zbliżającym się letnim odpoczynkiem, dnia 13 czerwca 2018r. gościliśmy w naszej szkole starszego inspektora Referatu Prewencji KP w Nowogardzie, p. Annę Szczerbę oraz dzielnicowego p. Adama Szczyrbę. Podczas spotkań z uczniami naszej szkoły, ostrzegali ich przed niebezpieczeństwami, na jakie są narażeni podczas wakacji. Omówili min. sytuacje stwarzające zagrożenie podczas zabaw nad wodą, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z dróg, zagrożenia jakie czyhają na dzieci w lesie, podczas spotkania z agresywnym zwierzęciem czy obcą osobą. Ponadto ostrzegli przed zażywaniem dopalaczy, które są śmiertelnie niebezpieczne. Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące najważniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie czy w górach. Zostały one zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osinie.
Pedagog szkolny
Edyta Surma

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UCZNIOWIE KLASY 1A NA WYCIECZCE W ZIELENIEWIE

Dnia 14 czerwca 2018r. uczniowie klasy 1a wraz z opiekunami odwiedzili miejscowość Zieleniewo, w której spędzili cudowny dzień w parku rozrywki „Dziki Zachód”.
Uczniowie na miejscu przeżyli wiele ciekawych przygód w stylu western, spotkali kowboi, jeździli konno, obejrzeli westernowe show, pokazy kaskaderskie. W wiosce indiańskiej poznali tradycje Indian, obrzędy indiańskie, stroje Indian oraz przedmioty codziennego użytku. Odwiedzili również wigwam i zjedli smaczny posiłek.
Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki była szalona zabawa w wesołym miasteczku. Atrakcji było mnóstwo i każdy bawił się na całego.
Dzieci były zachwycone atrakcjami parku rozrywki w Zieleniewie.
Z pamiątkami i miłymi wspomnieniami bezpiecznie wróciliśmy do domu. Bardzo miło i ciekawie spędziliśmy czas, a dzień minął zdecydowanie za szybko.
Dziękuję p. Wiesi Staszak za pomoc w opiece nad uczniami.
Kamila Wójcik

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

SZÓSTA I OSTATNIA EDYCJA FESTIWALU PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Poniedziałek 11 czerwca 2018 roku był wyjątkowy dla drugich klas Publicznego Gimnazjum. Tego właśnie dnia odbywał się w naszej szkole Festiwal Projektów Edukacyjnych. Drugoklasiści prezentowali projekty, nad którymi pracowali przez cały rok szkolny wraz z nauczycielami, opiekunami projektu. Następnie przedstawiali wyniki swojej pracy przed trzyosobową komisją. W ciągu całego Festiwalu zobaczyliśmy projekty o nazwach:
1. Chrzest Polski i jego skutki,
2. Blaski i cienie promieniotwórczości,
3. „Deutschland entdecken” – odkrywamy Niemcy,
4. Dobro – jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się nią dzielisz. O wolontariacie słów kilka,
5. Tworzymy pomoce dydaktyczne na lekcje języka polskiego,
6. Tworzymy film profilaktyczny na temat skutków uzależnienia od narkotyków.
Wydawać by się mogło, że zaliczenie projektu to nic trudnego. Jednak nasi uczniowie stresowali się bardzo. W głowach kłębiły się myśli, czy wszystko powiedzą dobrze, czy nie będzie problemów technicznych itp. Po 3 godzinach lekcyjnych, bo tyle trwał cały Festiwal, komisja zakończyła ostatni już Festiwal Projektów Edukacyjnych, a uczniowie mogli odetchnąć.
Ewelina Wszelaki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM ZAWODU INFORMATYKA

W ramach projektu z doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole, uczniowie z klas III i II gimnazjum oraz VII klas szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z panem Dawidem Langnerem przedstawicielem zawodów technicznych, ze specjalistą reprezentującym zawód informatyka. Uczniowie dowiedzieli się, że jest to zawód deficytowy, bardzo ceniony na rynku pracy. Poza wiedzą ogólną dobry informatyk powinien być pomysłowy, ambitny cierpliwy, odporny na stres, zaangażowany, nie bojący się nowych wyzwań. Uczniowie, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem Informatyka, mieli okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec zawodu, o którym w chwili obecnej marzą.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marcin Różalski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 22 V 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie w związku z prowadzonymi w szkole programem i działaniami z zakresu doradztwa zawodowego oraz dużym zainteresowaniem uczniów zawodem policjanta. Celem spotkania było zapoznanie się ze ścieżką kariery zawodowej jaką musi przebyć kandydat na policja, plusach i minusach zawodu. Pan policjant Sebastian Źróbek przybliżył proces postępowania kwalifikacyjnego oraz omówił jego etapy: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską. Uczniowie, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem policjanta, mieli okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec zawodu, o którym w chwili obecnej marzą.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WARSZTATY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE

W dniu 18.05.2018 r. uczniowie naszego gimnazjum w ramach projektu z doradztwa zawodowego realizowanego w naszej szkole uczestniczyli w zajęciach i warsztatach przybliżąjących zawody logistyka, spedytora wymagających logicznego myślenia. Ciekawe zajęcia przygotowali nauczyciele pani Agnieszka Kacała i pan Marcin Januszewski oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie. Głównym celem zajęć było też przygotowanie uczniów do trafnego wyboru przyszłej szkoły. Gimnazjaliści mogli pogłębić wiedzę na temat samego siebie oraz pozyskać informację dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, ofertę edukacyjną szkoły, warunki przyszkolnego internatu.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

DZIEŃ MAMY

Z okazji Dnia Mamy w świetlicy wiejskiej w Krzywicach zorganizowano festyn rodzinny na którym bawiły się nie tylko dzieci wraz ze swoimi mamusiami ale także dzielni tatusiowie. W czasie gdy mamy mogły odpocząć i oddać się w ręce specjalistów dbających o ich urodę ( fryzjer, pokaz produktów z aloesem) dzieci zabawiał Animator Czruś. Cała zabawę poprzedzał występ przedszkolaków, które rzetelnie przygotowały piosenki i wierszyki dla swoich mam. Dziękujemy Pani Janinie Detz za to, że była z nami i namalowała przepiękny obraz z tej uroczystości. Ukłony również dla rodziców, którzy przygotowali słodkości dla najmłodszych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

DZIEŃ FLORYSTY

Z okazji „Dnia Florysty” w przedszkolu w Osinie zostały zorganizowane warsztaty florystyczne. Zajęcia przeprowadziła dla nas Pani Agnieszka Banasiewicz wraz z mężem. Wszystkie przedszkolaki mogły samodzielnie wykonać ciekawe kompozycje kwiatowe i doskonale się przy tym bawiły. Bardzo dziękujemy Państwu Banasiewicz za serce i zaangażowanie.

Wychowawczynie Oddziału Przedszkolnego

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz