OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Szkoły ,
2. Siedzibą Dyrektora jest Szkoła Podstawowa w Osinie , 72-221 Osina 54. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 39 103 ; adresu e-mail: zsposina@interia.pl
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez szkołę w Osinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez szkołę w Osinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w szkole w Osinie. Przy czym podanie danych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia – do pobrania tutaj

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

 

http://sposina.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_LS-11.png

Opublikowano , autor: Redakcja | Dodaj komentarz

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY OSINA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

Jak co roku w maju w Szkole Podstawowej w Osinie odbył się po raz kolejny turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Wójta. W tym roku do rywalizacji przystąpiły zespoły z Chlebówka, Błotna, klasy czwarte oraz trzecie Szkoły Podstawowej w Osinie. Cały turniej został całkowicie zdominowany przez najmłodszych adeptów piłki nożnej czyli klasę trzecią z SP w Osinie, którzy poprzez skuteczną i mądrą grę na boisku wygrali wszystkie swoje mecze tracąc tylko jedną bramkę i zdobywając przy tym 13 goli. Na zakończenie turnieju wszystkie zespoły otrzymały z rąk Wójta pana Krzysztofa Szwedo oraz Dyrektora SP w Osinie pani Tatiany Olbert nagrody rzeczowe, puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Miejmy nadzieję że to tylko początek sukcesów naszych najmłodszych zawodników. Gratulujemy!
Nauczyciele wychowania fizycznego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WYCIECZKA NA SPORTOWO

W dniach 16-18 maj grupa 51 uczniów z naszej szkoły wzięła udział w wycieczce sportowo – rekreacyjnej do Mrzeżyna. Uczniowie zakwaterowani byli w ośrodku kolonijno-wczasowym „Rutex”, w którym do dyspozycji mieli basen, kompleks boisk sportowych i miejsca do wypoczynku. Uczestnicy wycieczki zwiedzali nadmorskie miejscowości, jednostkę wojskową i port w Mrzeżynie. Korzystali także z atrakcji takich jak: gokarty, ognisko, gra w piłkę wodną a niektórzy rozpoczęli sezon letni pierwszą kąpielą w Bałtyku.
Michał Janik, Sebastian Kowalik, Renata Langner, Karolina Posacka

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

GIMNAZJALIŚCI ZWIEDZAJĄ WARSZAWĘ

W dniach 15-17 maja 2018 r. grupa uczniów z trzeciej klasy gimnazjum wraz z wychowawcą p. Marcinem Różalskim udała się na wycieczkę do Warszawy. W ciągu tych trzech dni uczniowie, poruszając się środkami komunikacji miejskiej, mieli okazję zobaczyć kilka z najważniejszych zabytków stolicy a także poznać jej historię.
Jednym z najważniejszych i chyba najbardziej oczekiwanych punktów wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsce, upamiętniające ofiarność mieszkańców stolicy oraz żołnierzy, zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Fragmenty murów, fotografie, uzbrojenie, filmy uświadomiły wszystkim jak bardzo Warszawa była zniszczona i ile trudu włożono, by dzisiaj wyglądała tak okazale.
W kolejnym muzeum – Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – można było poznać historię tegoż narodu oraz zetknąć się z jego kulturą. Duże wrażenie robiła wystawa przedstawiająca typową dla pierwszej połowy XX wieku uliczkę miasta, która na chwilę pozwoliła przenieść się w tę spokojną atmosferę czasów sprzed fali antysemityzmu.
W czasie całej wycieczki uczniowie mieli okazję przejść się uliczkami Starego Miasta i zobaczyć Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Powstania Warszawskiego 1944, Pomnik Małego Powstańca. Wizyta w Warszawie nie mogła się również obejść bez zobaczenia panoramy Warszawy z tarasu Pałacu Kultury i Nauki.
Ostatniego dnia wycieczki wszyscy stwierdzili, że żałują, że tak szybko minęły te dni. Z pewnością Warszawa jest miejscem godnym polecenia. Mamy świadomość, że to, co zobaczyliśmy jest tylko ułamkiem wszystkich wspaniałości, jakie kryje w sobie to miasto.
Ewelina Wszelaki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Bieg patriotyczny i święto czekolady w przedszkolu”

Dzięki wsparciu Projektu Unijnego ostatnio dużo się u nas dzieje. Możliwości jakie mamy dzięki świetnie wyposażonym salom i materiałom dydaktycznym pozwalają poszerzać horyzonty. Uśmiech na twarzy dzieci bezcenny.

Wychowawczynie Oddziału Przedszkolnego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

FINAŁ IV EDYCJI CHŁOPSKIEJ SZKOŁY BIZNESU

11 maja 2018 r. odbył się Powiatowy Finał IV Edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu, tym razem gospodarzami tego wydarzenia była Stepnica. Koordynatorem całego projektu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Strategiczna GRA, w której zespoły uczniów planują działalność, aby pomnożyć otrzymane na starcie 12 złotych górskich. Sama gra przebiegała w trzech rundach, które trwały pół godziny każda. Oprócz zasadniczego celu gry, jakim jest rozwijanie zmysłu przedsiębiorczości bardzo dobrze rozwija ona umiejętności interpersonalne. Z naszej szkoły w finale mogło wziąć udział 12 par, a w całych rozgrywkach uczestniczyło 120 par uczniów z różnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu goleniowskiego. Pierwsze trzy pary, które uzyskały najwięcej punktów z rąk Starosty Goleniowskiego Tomasza Kulinicza otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Dwadzieścia par z najlepszymi wynikami nagrodzonych zostało wycieczką do Gdańska. Wśród najlepszych, zajmując siódme miejsce, znalazła się para dziewcząt z naszej szkoły: Emilia Barszczak i Klaudia Fijałkowska. Gratulujemy.
Michał Janik, Renata Langner

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

NASI UCZNIOWIE POSZUKIWALI URODY SŁOWA

10 maja 2018 r. w Książnicy Pomorskiej odbył się finał konkursu „Lekturiada – w poszukiwaniu urody słowa”, organizowanego przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Książnicę Pomorską oraz Polskie Radio Szczecin.
Naszą szkołę w konkursie pięknego czytania reprezentowało dwoje uczniów: Katarzyna Szurgot z klasy V a oraz Filip Kosakowicz z klasy II a gimnazjum. Kasia czytała fragment książki „Opowieści z Narnii. O Lwie, Czarownicy i starej szafie”, a Filip „Małego Księcia”.
Nasi reprezentanci musieli zmierzyć się nie tylko z niełatwym do głośnego czytania, ale również z tremą – tym bardziej, że byli pierwszymi – w kolejności występowania – lektorami.
Filip i Kasia otrzymali z rąk organizatorów dyplomy uczestnictwa a z naszej strony pragniemy podziękować im za Ich starania, wielogodzinne czytanie w czasie prób w szkole, ale również dużo pracy włożonej w czasie wolnym od szkoły i życzymy dalszego zaangażowania w życie szkoły.
Ewelina Wszelaki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

SUKCES NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

Już po raz XLI 27 kwietnia 2018 r. w Nowogardzie odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu drogowego pod patronatem Starosty Goleniowskiego przy współpracy z prezesem Klubu motorowego Cisy oraz przedstawicielami Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie. W zmaganiach udział wzięło 15 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i 7 drużyn ze szkół gimnazjalnych. Turniej składał się z czterech części: teoretycznej – testów, sprawnościowej – rowerowego toru przeszkód, miasteczka ruchu drogowego oraz wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Orzechowie, trzecie miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej w Dębicach. Drużyna z Osiny zajęła również wysokie czwarte miejsce, przegrywając niewielką ilością punktów, ze szkołą w Dębicach.
W kategorii drużynowej szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła reprezentacja z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, wyprzedzając reprezentację z Przybiernowa i drużynę Gimnazjum z Osiny.
W klasyfikacji indywidualnej uczeń Patryk Marciniak zajął bardzo wysokie trzecie miejsce.
Wszystkim uczestnikom, opiekunom i zaproszonym gościom dzięki wsparciu samorządów i lokalnych firm organizatorzy zapewnili poczęstunek oraz każdemu zawodnikowi i opiekunom nagrody rzeczowe. Dodatkowym wyróżnieniem były ufundowane przez Starostę bony podarunkowe dla jednego uczestnika z każdej gminy, którzy byli wyłonieni na podstawie komisyjnego losowania za pomocą specjalnej aplikacji
Wszystkim uczestnikom tegorocznego turnieju gratulujemy i stawiamy sobie za cel osiągnięcie jeszcze lepszych wyników w przyszłorocznych zawodach.
Marcin Różalski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

JESTESMY WSPÓŁGOSPODARZAMI

Opiekunowie i uczniowie Samorządu Uczniowskiego aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez organizację różnych akcji i kiermaszów. Za pozyskane środki postanowili zagospodarować kącik Samorządu Uczniowskiego. Zakupili tablicę, która zawiera Kodeks Obowiązków Ucznia oraz tablicę jaki powinien być Uczeń Naszej Szkoły. By było miło i przytulnie wytapetowali ścianę, zakupili i odnowili stół i krzesła, na parapetach postawili kwiaty. Całe przedsięwzięcie wspierała Dyrekcja szkoły i Rodzice, a szczególnie państwo Piotr i Edyta Lewandowscy, za co serdecznie dziękujemy. Obserwując zainteresowanie uczniów kącikiem stwierdzamy, że pomysł był trafiony.
Ewa Grygowska, Renata Langner, Marcin Różalski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UROCZYSTE PASOWANIE KLASY PIERWSZEJ NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

,,Książka, jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”
Dnia 27 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie klasy pierwszej na czytelnika biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli krótkie przedstawienie, przygotowane przez starszych uczniów. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.
Młodzi aktorzy wprowadzili pierwszaków w zaczarowany świat ogrodu, otwierając przy tym drzwi do swojej wyobraźni. Pokazali, że czytanie jest ciągle modne i daje nam bogactwo w postaci wiedzy, przekazywanych wartości.
Na zakończenie uroczystego spotkania pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Następnie, każdy uczeń postawił swoją ,,paluszkową pieczątkę’’ przy swoim nazwisku na specjalnie przygotowanej liście. Na koniec pani dyrektor Tatiana Olbert i dwoje uczniów przecięło uroczyście wstęgę, tym samym otwierając drzwi do biblioteki szkolnej.
Książka, jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni i tego życzę naszym pierwszakom, wspaniałych przygód w zaczarowanym ogrodzie.
Spotkanie przebiegło w radosnej i przyjaznej atmosferze, zarówno występującym jak i słuchającym przyniosło wiele satysfakcji i zadowolenia.
Wiesława Staszak

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz