WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wykaz podręczników -KLIKNIJ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Szkoły, Siedzibą Dyrektora jest Szkoła Podstawowa w Osinie , 72-221 Osina 54. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 39 103 ; adresu e-mail: zsposina@interia.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez szkołę w Osinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez szkołę w Osinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w szkole w Osinie. Przy czym podanie danych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia – do pobrania tutaj

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

 

http://sposina.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_LS-11.png

Opublikowano , autor: Redakcja | Dodaj komentarz

ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

” Ostatnia wycieczka przedszkolaków”

Smerfna gromada z Przedszkola w Osinie wybrała się do pszczelarza Pana Juliana Bernacha, który pokazał nam swoje dorodne ule. Pan Julian zaprosił również gościa Pana Profesora Jerzego Grabskiego, który opowiedział nam o życiu pszczół. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek i zasmakowaliśmy miodu.

Ogromne podziękowania dla Pani Danieli Bernach i Małgorzaty Zwierzak za przygotowanie ciast i kompotu dla przedszkolaków.

Wychowawczynie Oddziału Przedszkolnego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły w ramach projektu z doradztwa zawodowego mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Uczniowie, mieli do wyboru następujące panele:
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych „Sporządzanie dań i napoi”
2. Technik ekonomista „Sporządzanie dokumentów w programie Insert”
3. Technik logistyk „Określanie potrzeb materiałowych”
4. Technik spedytor „Wyznaczanie tras przewozu”
5. Technik handlowiec „Obsługa klienta”
6. Szkolne mini przedsiębiorstwo „Start w przyszłość – samozatrudnienie”
7. Technik informatyk „Projektowanie domowej sieci lokalnej”
8. Technik pojazdów samochodowych „Podstawy diagnostyki samochodowej”
W jednym z wielu paneli były zajęcia w pracowni gastronomicznej, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych. Na odpowiednio wyposażonych stanowiskach młodzież przyrządzała potrawy kuchni niemieckiej oraz samodzielne przygotowywała i piekła makowce. Na zakończenie warsztatów odbyła się degustacja przygotowanych potraw. Uczniowie poznali tajniki i specyfikę wielu zawodów. Warsztaty zawodoznawcze z pewnością były doskonałą okazją dla uczniów do poznania oferty szkół ponadgimnazjalnych i wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Wizyty zawodoznawcze kształcą postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, wyzwalają motywację do określenia i zaplanowania ścieżki zawodowej.
Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom za pomoc w przeprowadzeniu inspirujących warsztatów oraz pokazanie młodzieży, jak ważne są prawidłowe wybory edukacyjno – zawodowe.
Projekt realizowany przez Gminę Osina w ramach działania RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Marcin Różalski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UCZNIOWIE Z KLASY III B NA LEKCJI W MUZEUM HISTORII W SZCZECINIE

W dniu 14 czerwca 2018r. uczniowie z klasy III b uczestniczyli w lekcji muzealnej „Dzieje Szczecina”. Uczniowie poznali dzieje Szczecina od czasów najdawniejszych po współczesność. Następnym punktem wycieczki był Park Trampolin.
Dziękuję pani Edycie Surmie za pomoc w opiece nad uczniami.
Renata Jarema

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

MILITARNA PRZYGODA

W dniu 13 czerwca 2018r uczniowie naszej szkoły SP Osina pod opieką: p. Katarzyny Paczkowskiej, p. Renaty Langner i p. Marcina Różalskiego wzięli udział w wycieczce na poligon pod nazwą „Militarna Przygoda”. Czterogodzinny program przewidywał wojskowe szkolenie i średniowieczne rytuały w pigułce. Wszystkie zajęcia prowadzone były metodą musztry bojowej i dobrej zabawy. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy oddziały, następnie po namalowaniu kamuflażu na twarzy oraz przebraniu się w mundury nastąpiły manewry wojskowe: sprawnościowy, wojskowy tor przeszkód, strzelanie sytuacyjne z karabinków, ścianka wspinaczkowa, techniki alpinistyczne, obsługa armaty S-60, test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych, poszukiwanie skarbów przy pomocy elektronicznych wykrywaczy metalu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się: pojedynki z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej broni, zwiedzanie „Zaścianka”, bieg w średniowiecznych nartach, strzelanie z katapult, jazda na koniu, rzut toporem i oszczepem. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, byli zdyscyplinowani (co pochwalili prowadzący na koniec zajęć) oraz nie opuszczał ich dobry humor. Pobyt na poligonie przybliżył historię zasad postępowania Słowian i Wikingów oraz na czas pobytu zrobił z uczniów prawdziwych żołnierzy. Serdecznie dziękujemy pani Jolancie Walczak za udział w wyjeździe i pomoc w opiece nad dziećmi.
Katarzyna Paczkowska, Renata Langner

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

ŚWIĘTO DZIECI

Z okazji święta dzieci nasze szkraby wybrały się do kina na bajkę „Piotruś Królik”. Po seansie czekała na nich pizza i frytki w restauracji Fantazja. Niestety nie udało nam się zrobić zdjęć z tej wycieczki. Dopiero w autobusie „cyknelismy” kilka fotek zmęczonych emocjami dzieci. Po przyjeździe czekały na nas pyszne lody. Dzień dziecka uważamy za udany! A wszystko dzięki Projektowi unijnemu!
Dziękujemy
Wychowawczynie Oddziału Przedszkolnego
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„WYPOCZYNEK BEZ RYZYKA”

W związku ze zbliżającym się letnim odpoczynkiem, dnia 13 czerwca 2018r. gościliśmy w naszej szkole starszego inspektora Referatu Prewencji KP w Nowogardzie, p. Annę Szczerbę oraz dzielnicowego p. Adama Szczyrbę. Podczas spotkań z uczniami naszej szkoły, ostrzegali ich przed niebezpieczeństwami, na jakie są narażeni podczas wakacji. Omówili min. sytuacje stwarzające zagrożenie podczas zabaw nad wodą, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z dróg, zagrożenia jakie czyhają na dzieci w lesie, podczas spotkania z agresywnym zwierzęciem czy obcą osobą. Ponadto ostrzegli przed zażywaniem dopalaczy, które są śmiertelnie niebezpieczne. Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące najważniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie czy w górach. Zostały one zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osinie.
Pedagog szkolny
Edyta Surma

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UCZNIOWIE KLASY 1A NA WYCIECZCE W ZIELENIEWIE

Dnia 14 czerwca 2018r. uczniowie klasy 1a wraz z opiekunami odwiedzili miejscowość Zieleniewo, w której spędzili cudowny dzień w parku rozrywki „Dziki Zachód”.
Uczniowie na miejscu przeżyli wiele ciekawych przygód w stylu western, spotkali kowboi, jeździli konno, obejrzeli westernowe show, pokazy kaskaderskie. W wiosce indiańskiej poznali tradycje Indian, obrzędy indiańskie, stroje Indian oraz przedmioty codziennego użytku. Odwiedzili również wigwam i zjedli smaczny posiłek.
Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki była szalona zabawa w wesołym miasteczku. Atrakcji było mnóstwo i każdy bawił się na całego.
Dzieci były zachwycone atrakcjami parku rozrywki w Zieleniewie.
Z pamiątkami i miłymi wspomnieniami bezpiecznie wróciliśmy do domu. Bardzo miło i ciekawie spędziliśmy czas, a dzień minął zdecydowanie za szybko.
Dziękuję p. Wiesi Staszak za pomoc w opiece nad uczniami.
Kamila Wójcik

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz